Už žádné červené obličeje, neonová tráva a fialové nebe. Dívejte se na filmy ve správných barvách. Sledujte obraz přesně tak, jak ho zamýšleli přímo producenti filmů. Tak, jak je kalibrován v profesionálních filmových studiích.

Pokud chcete z Vašeho obrazu opravdu dostat to nejlepší, bez správné kalibrace to nepůjde. Disponujeme profesionální měřicí technikou a příslušným softwarem, s jejichž pomocí Vám vyladíme obraz k dokonalosti. Jako důkaz toho, že je obraz vyladěn, Vám dodáme k projektorům spolu s plátnem i kalibrační protokol.

Pozn.:
V naší výbavě najdete vícero vybavení. Používáme kolorimetry Calman HDR a BasICColor Discus. Též pak spektrofotometr Xrite Colormunki Photo a kolorimetr I1D3. Přístroje jsou zkalibrovány – profilovány dle referenčního spektrofotometru Photo Research PR-740. Pro kalibrace projektorů a TV používáme software Calman Studio a software HCFR a ChromaPure.

Provádíme kalibrace do Norem REC.709, REC.2020, DCI P3. Nově pak i HDR10 kalibraci (pokud je toho projektor schopen).